©Copyright

English:

In accordance with the Disclaimer, tips4kodi.net site does not host materials, copyright and related rights for which (including the right to distribution) belong to other persons or entities. If the material has been posted on the site, the right holder has the right to appeal to the administration to resolve this issue.

There are several options for solving the problem:
1. Replacing the existing application links to the application, provided the copyright. At the same time it must either be of a stripped-down copy of the complete application or a complete application, but with the presence of advertising.
2. A link to the application is replaced by a reference to Google Play, Amazon Appstore, or the official website of the application.
3. To delete all references to the application site. To do this, the right holder will have to confirm their rights to the application hosted on the site. There are several ways:

1. Write the administration site with E-mail, which is listed on the official website of the application, or the company, which is engaged in production applications.
2. Write to the administration of the site E-mail, which is specified in the application.
3. Submit site administration scanned documents, which confirm the existence of copyright in the application.
4. The official website of the application, or the company, which is engaged in production application, you must create a .txt file with the name of tips4kodi.net, then pass a reference to it from the site. To contact the Administration of the site, please write to our address admin@tips4kodi.net.
Administration of this site will respond within 24 hours.

Thank you

Romana:

În conformitate cu Declarația de răspundere, site-ul tips4kodi.net nu conține materiale, drepturi de autor și drepturi conexe pentru care (inclusiv dreptul de a distribui) aparțin altor persoane sau entități. Dacă materialul a fost publicat pe site, titularul programului (sau altul) are dreptul să apeleze la administrație pentru a rezolva problema.

Există mai multe opțiuni pentru a rezolva problema:
1. Înlocuirea legăturilor de aplicație existente cu aplicația, cu condiția ca drepturile de autor, În același timp, trebuie să fie o copie mică a cererii complete sau a unei cereri complete, dar cu prezența publicității.
2. Un link către aplicație este înlocuit de o referință la Google Play, Amazon Appstore sau pe site-ul oficial al aplicației.
3. Pentru a șterge toate referințele la site-ul aplicației. Pentru a face acest lucru, deținătorul drepturilor de autor trebuie să-și confirme drepturile asupra aplicației găzduite pe site. Există mai multe moduri:

1. Scrieti site-ul de administrare cu e-mail, care este listat pe site-ul oficial al aplicatiei, sau compania care se ocupa de aplicatii de productie.
2. Scrieți administrării site-ului de e-mail, care este specificat în cerere.
3. Trimiteți documentele scanate ale administrării site-ului, care confirmă existența dreptului de autor în aplicație.
4. Site-ul oficial al aplicației sau compania care se ocupă de o aplicație de producție trebuie să creeze un fișier .txt cu numele tips4kodi.net, apoi să transmită o referință la acesta de pe site. Pentru a contacta administrația site-ului, vă rugăm să scrieți la adresa admin@tips4kodi.net.
Administrarea acestui site va răspunde în termen de 24 de ore.

Multumim